muğ la hatı rası

selam ben erkut 28 ya&#351 &#305 nday&#305 m daha &ouml ncede sizlere ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en &ccedil iftlerle biseks&uuml el hikayelerimi anlatm&#305 &#351 t&#305 m.olay 2 hafta &ouml nce ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil ti ben &#351 uan i&#351 i&ccedil in mu&#287 laday&#305 m ve chat yaparken bir &ccedil iftle tan&#305 &#351 t&#305 m isimleri alev ve suat(ger&ccedil ek isim de&#287 il tabi)daha ilk g&ouml r&uuml &#351 mede beni bodruma &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 lar alev 170 boylar&#305 nda hafif bal&#305 k etli tatl&#305 bi hatun suat ise 175 boylar&#305 nda atletik yap&#305 l&#305 beni otogardan ald&#305 lar ve evlerine do&#287 ru yola &ccedil &#305 kt&#305 k yolda i&ccedil mek i&ccedil in votka redbul ald&#305 ktan sonra eve vard&#305 k evleri iki katl&#305 g&uuml zel bir evdi biraz oturduktan sonra suat votkalar&#305 m&#305 z&#305 haz&#305 rlamaya ba&#351 lad&#305 alev ise &uuml zerini de&#287 i&#351 tirmek i&ccedil in yukar&#305 &ccedil &#305 kt&#305 buarada suat bende kapri ve ti&#351 &ouml rt var ve bizde ti&#351 &ouml rtleri &ccedil &#305 kard&#305 k voktalar&#305 m&#305 z&#305 yudumlarken alev a&#351 a&#287 &#305 geldi aman allah&#305 m yok b&ouml yle bir g&uuml zellik &uuml zerinde beyaz mini bir elbise kal&ccedil alar&#305 n&#305 n hizas&#305 nda s&#305 rt&#305 a&ccedil &#305 k g&ouml be&#287 ine kadar a&ccedil &#305 k g&ouml &#287 &uuml s dekoltesi s&uuml per g&ouml r&uuml n&uuml yodu vodkas&#305 n&#305 al&#305 p ka&#351 &#305 m&#305 za otudu alt&#305 nda sadece tangas&#305 vard&#305 suata bakt&#305 &#287 &#305 mda yara&#287 &#305 yla oynamaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 bile aletinin k&uuml &ccedil &uuml k oldu&#287 u belliydi hafif bir m&uuml zik &ccedil al&#305 yordu alevi dansa kald&#305 m ve sarma&#351 dola&#351 dansa ba&#351 lad&#305 k harika kokuyordu birbirimizi &ccedil oktan yalamaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 k ellerim geni&#351 kal&ccedil alar&#305 nda dola&#351 &#305 yor s&#305 k&#305 yordum arkas&#305 n&#305 bana d&ouml n&uuml p kal&ccedil alar&#305 n&#305 bana s&uuml rterek dansa devam etti suat tamamen soyunmu&#351 31 &ccedil ekiyordu alev yan&#305 na giderek yara&#287 &#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 bende soyundum ve arkada alevin am&#305 n&#305 ve arka deli&#287 ini yalamaya ba&#351 lad&#305 m dahe sonra alev am&#305 n&#305 suat&#305 n a&#287 z&#305 na dayad&#305 ve benim yara&#287 &#305 m&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 bu i&#351 i &ccedil ok iyi biliyordu suat yere yatarak alevi bi anda yara&#287 &#305 n&#305 n &uuml zerine oturtu ve ben hala a&#287 z&#305 na veriyordum 1-2 dakika sonra suat bo&#351 ald&#305 ve kenara ge&ccedil ti belliki sorunu vard&#305 suattan bo&#351 alan yeri ben ald&#305 m am&#305 s&#305 cac&#305 k ve dard&#305 sanki hi&ccedil a&ccedil &#305 lmam&#305 &#351 alev &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar i&ccedil indeydi harikas&#305 n erke&#287 im diye inliyordu suata bak&#305 p bak i&#351 te pezevenk sen sikemezsen b&ouml yle sikerler bakta &ouml &#287 ren diyordu alev ben geliyorum dedi&#287 inde ikimizde ayn&#305 anda bo&#351 ald&#305 k bu alevin dahada ho&#351 una gitmi&#351 ti tekrar oturup vodkalar&#305 m&#305 z&#305 i&ccedil erken alev benim yan&#305 ma oturmu&#351 yara&#287 &#305 m&#305 ok&#351 uyordu ve &uuml zerine vodka d&ouml k&uuml p tekrar a&#287 z&#305 na verdim biraz zor oldu ama kalkt&#305 onu arkamda istiyorum diye inlemeye ba&#351 lad&#305 ve ben yan&#305 mda getirdi&#287 im anal kayd&#305 r&#305 c&#305 y&#305 hem arkas&#305 na hemde yara&#287 &#305 ma s&uuml rerek yava&#351 yava&#351 girmeye ba&#351 lad&#305 m alev &ccedil &#305 ld&#305 racak gibiydi harika kal&ccedil alar&#305 n&#305 sa&#287 asola oynat&#305 yordu bense kal&ccedil alar&#305 n&#305 tokatl&#305 yarak tempomu h&#305 zland&#305 r&#305 yordum suat 31 &ccedil ekiyordu bize bakarak alev a&#287 z&#305 na bo&#351 almam&#305 istedi uzun s&uuml re girip &ccedil &#305 kt&#305 ktan sonra &ccedil &#305 kar&#305 p a&#287 z&#305 na verdim tekrar yara&#287 &#305 m&#305 emerken oda kendini ok&#351 uyordu ve ben a&#287 z&#305 na bo&#351 ald&#305 m bir damlas&#305 n&#305 bile ziyan etmedi ve arkas&#305 ndan kendisi bo&#351 ald&#305 ama ne bola&#351 ma s&uuml perdi 1 posta daha am&#305 ndan siktim ve alevi ortam&#305 za alarak yatd&#305 k sabah du&#351 umu al&#305 p &ccedil &#305 kt&#305 m &#351 imdi beni aramalar&#305 n&#305 bekliyorum &ccedil &uuml nk&uuml ben kar&#351 &#305 taraf&#305 n gizlili&#287 i i&ccedil in aramam isterlerse onlar ararlar g&ouml r&uuml &#351 &uuml r&uuml z sokakta g&ouml rsem onlar konu&#351 mad&#305 k&ccedil a tan&#305 mam bile mu&#287 la ve ankara &ccedil evresi bayanlar ve &ccedil iftler gizlilik ve temizlik prensipleri i&ccedil erisinde ger&ccedil ekten g&ouml r&uuml &#351 mek isterseniz tek erkekler ve karars&#305 zlar l&uuml tfen eklemesin pi&#351 man olmayacaks&#305 n&#305 z
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08