izmir otogarı nda ilk defa otobü ste

Merhablar.&#304 zmirde oturuyorum ve 25 ya&#351 &#305 nda pasif bir gayim.2 ay &ouml nce ilk defa pasif oldu&#287 um bir olay&#305 m&#305 anlatmak istiyorum.Bu zamana kadar netten gay muhabbetlerine &ccedil ok kat&#305 lm&#305 &#351 t&#305 m fakat cesaret edipte kimseyle g&ouml r&uuml &#351 memi&#351 tim.Fakat o g&uuml n art&#305 k kafaya koymu&#351 tum, yapacakt&#305 m.Yine netten gay kanal&#305 nda biriyle konu&#351 maya ba&#351 lad&#305 m.43 ya&#351 &#305 nda, izmirde misafir oldu&#287 unu ve Ankara dan &#304 zmir e geldi&#287 ini, otob&uuml s &#351 of&ouml r&uuml oldu&#287 unu s&ouml ylemi&#351 ti.Bu durum bana biraz cesaret vermi&#351 ti.Nas&#305 l olsa fazla kalmayacak ve gidecekti.Nerde yapaca&#287 &#305 z diye sordu&#287 umda otob&uuml s&uuml n i&ccedil inde yapaca&#287 &#305 m&#305 z&#305 s&ouml ylemi&#351 ti.Daha gitmeden heyecan sarm&#305 &#351 t&#305 beni.Fakat daha &ouml nce hi&ccedil ili&#351 kiye girmedi&#287 imi ve sadece oral yapmak iste&#287 imi s&ouml yledim.Oda sen ne istersen onu yapar&#305 z dedi ve gittim.Otogara geldi&#287 imde telefonla arad&#305 m ve bulu&#351 tuk.&#304 lk &ouml nce otob&uuml s&uuml n oldu&#287 u yeri g&ouml rmek istedim.Otob&uuml s otogar&#305 n park yerinde &#305 ss&#305 z bi yerde duruyordu.Sonra otob&uuml s&uuml n i&ccedil ine girdik ve en arka koltuklar&#305 na oturduk.Yan yana oturuyorduk ve hi&ccedil bi&#351 ey konu&#351 muyorduk.2-3 dk. ge&ccedil tikten sonra dayanamay&#305 p hadi ba&#351 layal&#305 m dedim.Oda hemen fermuar&#305 n&#305 a&ccedil &#305 p sikini d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kard&#305 .Kalbim sanki duracak gibiydi.Sikini elime al&#305 p bir s&uuml re ok&#351 ad&#305 m.Siki iyice sertle&#351 tikten sonra, O koltukta otururken &ouml n&uuml nde diz &ccedil &ouml kt&uuml m sikini yalamaya ba&#351 lad&#305 m.&#304 lk defa a&#287 z&#305 ma al&#305 yordum ve &ccedil ok ho&#351 uma gitmi&#351 ti.Saatlerce yalamak istiyordum.Sikinin tamam&#305 n&#305 bo&#287 az&#305 ma kadar sokup &ccedil &#305 kar&#305 yorum ve yalad&#305 k&ccedil a da azg&#305 nl&#305 &#287 &#305 m art&#305 yordu.Bir s&uuml re sonra arkama s&uuml rtmesini istedim.Pantolonumu ve k&uuml lotumu &ccedil &#305 kararak bir &ouml nceki ikili koltu&#287 a uzanarak domald&#305 m.O da sikini &ccedil &#305 kar&#305 p kal&ccedil alar&#305 m&#305 n aras&#305 na s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 .Anlat&#305 lmaz bir zevk al&#305 yordum.Dayanamad&#305 m ve i&ccedil ime girmesini istedim ve defalarca sik beni, sik beni erke&#287 im diye say&#305 klad&#305 m.Sikinin kafas&#305 n&#305 deli&#287 ime yava&#351 yava&#351 bast&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 ve bir kad&#305 n gibi inliyordum.Sonra bir anda y&uuml kleniverdi ve tamam&#305 n&#305 i&ccedil ime soktu.Can&#305 m &ccedil ok yanm&#305 &#351 t&#305 ve kendimi hemen &ouml ne at&#305 p i&ccedil imden &ccedil &#305 kard&#305 m.Bir ka&ccedil saniye durduktan sonra tekrar i&ccedil ime girdi fakat bu sefer hi&ccedil can&#305 m yanmad&#305 .&#304 &ccedil ime girdikten sonra h&#305 zl&#305 bir &#351 ekilde gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 .Deli gibi sikiyordu beni ve m&uuml thi&#351 zevk al&#305 yordum.Sikini arada bir d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kar&#305 p h&#305 zl&#305 ca tekrar giriyordu i&ccedil ime.Kal&ccedil alar&#305 m&#305 oynatarak onu dahada tahrik ediyordum.Daha sonra inleye inleye i&ccedil ime bo&#351 ald&#305 ve &uuml zerime y&#305 &#287 &#305 l&#305 p kald&#305 .Toplarlan&#305 p otob&uuml s&uuml n i&ccedil inde birer sigara i&ccedil tik.Ama ben daha doyamam&#305 &#351 t&#305 m ve sabaha kadar s&uuml rmesini istiyordum.Aradan 10 dk ge&ccedil tikten sonra pantolonunun &uuml st&uuml nden tekrar sikini tutarak ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 m.Sonra o aya&#287 a kalkt&#305 ve &ouml n&uuml nde diz &ccedil &ouml kerek sikini tekrar a&#287 z&#305 ma ald&#305 m.Delirimi&#351 gibi emiyordum sikini ve a&#287 z&#305 ma bo&#351 almas&#305 n&#305 istiyordum.Dakikalarca yalay&#305 p emdim sikini.D&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kar&#305 p burnuma yanaklar&#305 ma boynuma s&uuml rt&uuml yordum.Bir s&uuml re sonra bo&#351 alaca&#287 &#305 n&#305 anlad&#305 m ve hemen a&#287 z&#305 ma ald&#305 m ve sa&ccedil lar&#305 mdan tutarak hepsini a&#287 z&#305 ma bo&#351 ald&#305 .&Ccedil ok zevk alm&#305 &#351 t&#305 m ve o g&uuml nden sonra kimseyle ili&#351 kiye girmedim.&#304 zmir den temiz g&uuml venilir arkada&#351 lar varsa eklesin konu&#351 al&#305 m.

Sanal seks numaramı görmeyenler için tekrardan numaram : 00353 515 737 08